Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2007.gada 8.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2007.gada 2.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2007.gada 8.martā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1205
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti augstāko izglītību un zinātnisko grādu apliecinoši izglītības dokumenti""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1171
 
Koncepcijas projekts par lauksaimniecības risku vadības politikas attīstību Latvijā
 
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-222
 
Noteikumu projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana