Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 16.marta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā  2006.gada 10.martā
 15.martā plkst.16:55 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 16.martā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-45
 
Koncepcijas projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas politikas īstenošanas administratīvo funkciju nodošanu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1176
 
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

 
KULTŪRAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1489
TA-484 
Likumprojekts "Maksātnespējas likums"  TIESLIETU MINISTRIJA  A.Kveska  E.Ābele
A.Dāvidnieks
S.Pupaine 
Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.2.  VSS-1490
TA-472 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  A.Kveska  E.Ābele  Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.3.  VSS-1491
TA-459 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  TIESLIETU MINISTRIJA  A.Kveska  E.Ābele  Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.4.  VSS-1655
TA-555 
Likumprojekts "Vides aizsardzības likums"  Vides ministrija  E.Cilinskis  E.Stanga  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-622  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-603  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Veselības ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.    Par 2005.gada 22.decembra likumā "Grozījumi Informācijas atklātības likumā" noteikto Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi  LR TIESLIETU MINISTRIJA  M.Bičevskis