Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 2.februāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 27.janvārī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 2.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-111, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kuģu KA-10, KA-11 un KA-12 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-106, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Jura Alunāna ielā 5"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-101, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija instrukcijā Nr.12 "Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  VSS-102
 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2012-VSS-103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ķīnas Tautas Republikas Izglītības ministrijas līgumu par augstākās izglītības kvalifikāciju un studijās iegūto grādu savstarpēju atzīšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  VSS-122
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta rīkojumā Nr.383 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ventspils Profesionālajai vidusskolai""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-123
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 18.augusta rīkojumā Nr.390 "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Jelgavas Amatniecības vidusskolai""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2012-VSS-105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi"  Kultūras ministrija       
1.9.  2012-VSS-118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu""  Satiksmes ministrija       
1.10.  VSS-119
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums – Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-120
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņkrogs rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-121
 
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2012-VSS-104, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1139 "Starptautiskās tirdzniecības apdraudēto savvaļas sugu īpatņu uzglabāšanas, reģistrācijas, turēšanas nebrīvē, marķēšanas, tirdzniecības un sertifikātu izsniegšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  VSS-108
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2012-VSS-109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-110, Likumprojekts  Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.744 "Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2012.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2012-VSS-115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža attīstības fonda pārvaldīšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2012-VSS-116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālā meža monitoringa noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2012-VSS-117, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-755
TA-824 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2012-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja