Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2012.gada 5.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 29.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 5.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-682, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām""  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-688, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" nekustamā īpašuma atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-689, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-690, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-691, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pagaidu uzraudzības komitejas izveidi"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-694, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.9.  2012-VSS-695, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs 2012.-2018.gadam"  Kultūras ministrija       
1.10.  VSS-696
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.11.  2012-VSS-697, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.12.  2012-VSS-698, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2012-VSS-699, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.14.  2012-VSS-700, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2012-VSS-701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-702, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-692, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2012-VSS-693, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Lai noteiktu elektronisko cigarešu statusu un noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"  Veselības ministrija       
1.19.  2012-VSS-683, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iemaksu Helsinku komisijas (HELCOM) budžetā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2012-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  VSS-685
 
Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-703, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2012-VSS-704, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pastiprinātiem trihinelozes uzraudzības un ierobežošanas pasākumiem 2012.gadā"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1370
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumos Nr.128 "Valsts kultūrkapitāla fonda nolikums""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1377
 
Informatīvais ziņojums "Par dzelzceļa radīto trokšņu ietekmes samazināšanu projekta "Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņu pārvaldībā" ietvaros"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-1271, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepcija"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2012-VSS-1359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests nodrošina papildsoda – probācijas uzraudzība – izpildi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja