Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2014.gada 20.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktores vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Rīgā 2014.gada 14.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 20.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-1066, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2014-VSS-1067, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 7B, Rīgā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-1048, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krustpils ielā 64, Rīgā, 201/95123 domājamās daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2014-VSS-1049, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 14A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2014-VSS-1068, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības ierobežošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-1050, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātei"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2014-VSS-1051, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-1052
 
Noteikumu projekts "Rēzeknes tehnikuma maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2014-VSS-1056, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja filiāles – Latvijas Fotogrāfijas muzeja pārvietošanu no privātīpašuma ēkā Mārstaļu ielā 8, Rīgā uz valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" ēku Mārstaļu ielā 6, Rīgā"  Kultūras ministrija       
1.10.  2014-VSS-1055, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte""  Labklājības ministrija       
1.11.  2014-VSS-1057, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2014-VSS-1064, Likumprojekts  Likumprojekts "Likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes likums"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2014-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.951 "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2014-VSS-1069, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kredītinformācijas biroju licencēšanas un uzraudzības noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2014-VSS-1053, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.–2020. gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai"""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2014-VSS-1054, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2014-VSS-1058, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales, norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī šo izmaksu segšanā"  Zemkopības ministrija       
1.19.  VSS-1060
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 33, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2014-VSS-1061, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 22A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2014-VSS-1062, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2014-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-230, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 03.12.2014.) Noteikumu projekts "Soda naudas apmēra noteikšanas kārtība elektroenerģijas un dabasgāzes apgādē"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2014-VSS-350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par sprāgstvielu prekursoriem"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2014-VSS-434, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 20.12.2014.) Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2014-VSS-318, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2015.) Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  VSS-518
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 1.atlases kārtu "Energoefektivitātes pasākumi dzīvojamās ēkās""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-435
TA-2500 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informācija par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešanas noteikumu izstrādes gaitu    L.Barbara (Finanšu ministrija)  S.Ozola S.Sergejeva   
4.2.    Par šī gada 4.decembra Valsts sekretāru mācībām    J.Sārts (Aizsardzības ministrija)