Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 1.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā  2005.gada 25.novembrī

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
2005.gada 1.decembrī
plkst.9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1076
TA-2809 
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Kiškurno  I.Pilmanis
I.Linde
K.Zommere 
Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-1400
TA-2793 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.446 "Valsts budžeta iestāžu un pašvaldību gada pārskatu sagatavošanas kārtība""  FINANŠU MINISTRIJA  L.Agleniece    Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.3.  VSS-761
TA-2803 
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.619 "Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  B.Bāne  A.Vītols
E.Stirna
D.Vilkaste 
Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē