Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2016.gada 20.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

M.Krieviņš

Rīgā, 2016.gada 14.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2016.gada 20.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2016-VSS-1003, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2016-VSS-998, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksu Eiropas Savienības Trasta fondā Kolumbijai"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2016-VSS-999, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2016-VSS-1000, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2016-VSS-1001, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Azerbaidžānas Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu dienesta pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2016-VSS-989, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2016-VSS-990, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Bukultu ielā 10C, Rīgā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2016-VSS-991, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2016-VSS-992, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem""  Finanšu ministrija       
1.10.  2016-VSS-1005, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2016-VSS-1006, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2016-VSS-993, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai"  Kultūras ministrija       
1.13.  2016-VSS-994, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Nacionālajai Mākslu vidusskolai"  Kultūras ministrija       
1.14.  2016-VSS-1004, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija       
1.15.  2016-VSS-1009, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-1010
 
Informatīvais ziņojums "Par mobilo sarunu priekšapmaksas karšu lietotāju datu reģistrēšanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2016-VSS-1011, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Burtnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2016-VSS-1002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.19.  2016-VSS-995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2016-VSS-996, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1290 "Noteikumi par gaisa kvalitāti""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2016-VSS-997, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2016-VSS-1007, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2016-VSS-1008, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2016-VSS-322, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2016.) Noteikumu projekts "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2016-VSS-1073, MK noteikumu projekts  (2015) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 "Ēku būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-1175
 
(2015) (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.03.2017.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība" bezatlīdzības lietošanā uz noteiktu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  VSS-269
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.04.2017.) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu jaunu gaisa pārvadājumu uzsākšanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  2016-VSS-250, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atbildīgās iestādes, kura nodrošina adrešu piešķiršanu telpu grupām, maiņas nepieciešamību"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  VSS-251
 
Likumprojekts "Personvārda un tautības ieraksta maiņas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.7.  2016-VSS-239, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-426
TA-2060 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  I.Lipovska D.Pulkstene  Pagarināts iesniegšanas termiņš