Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 6.aprīļa darba kārība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece politikas plānošanas
un koordinācijas lietās
U.Klapkalne
Rīgā 2006.gada 31.martā
 4.aprīlī plkst. 9:45 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 D A R B A K Ā R T Ī B A
2006.gada 6.aprīlī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.    Noteikumu projekts "Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu saraksts"  EKONOMIKAS MINISTRIJA       
2.2.  VSS-1307
 
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1249
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Piedrujas ielā 3b, saglabāšanu valsts īpašumā"
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.    Informatīvā ziņojuma projekts par Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecībai nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas gaitu  KULTŪRAS MINISTRIJA       
2.5.  VSS-1289
 
Noteikumu projekts "Radioiekārtu un elektronisko sakaru tīklu galiekārtu izplatīšanas, lietošanas un uzraudzības kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1313
 
Nepilngadīgo personu brīvības atņemšanas soda un apcietinājuma izpildes politikas pamatnostādņu projekts 2006. 2010.gadam

 
TIESLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-566  Informatīvais ziņojums par rīcības plāna koncepcijas "Valsts ģimenes politika" īstenošanai 2004.-2013.gadam pasākumu izpildi 2005.gadā  Bērnu un ģimenes lietu ministrija  L.Andersone    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1354
TA-722 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Gerhards  K.Lore
D.Zepa 
Iesniegt atkārtotai izskatīšanai VSS 
3.3.  VSS-1757
TA-726 
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta nolikums"  TIESLIETU MINISTRIJA  O.Geitus-Eitvina  M.Lazdovskis  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē