Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2018.gada 5.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2018.gada 29.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2018.gada 5.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2018-VSS-339, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2018-VSS-335, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2018-VSS-336, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Medniekmāja", Lielauces pagastā, Auces novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2018-VSS-337, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija       
1.5.  2018-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra noteikumos Nr.715 "Interaktīvo azartspēļu un interaktīvo izložu spēlētāju reģistrācijas un identitātes pārbaudes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2018-VSS-340, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2018-VSS-345, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""  Tieslietu ministrija       
1.8.  2018-VSS-346, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par notariālā izpildu akta paraugu"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2018-VSS-341, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ilgtermiņa saistībām Veselības ministrijai (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam) Ventspils brigāžu atbalsta centra darbības nodrošināšanai"  Veselības ministrija       
1.10.  2018-VSS-344, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2018-VSS-342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 "Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā""  Zemkopības ministrija       
1.12.  2018-VSS-343, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Auces novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.13.  2018-VSS-347, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-793
TA-555 
Noteikumu projekts "Jaundzimušo reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība"  Veselības ministrija  A.Lapiņš (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja      

Izskatīts VSS

V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-537
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Izskatīts VSS