Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 20.aprīļa darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā  2006.gada 13.aprīlī

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 D A R B A K Ā R T Ī B A 

2006.gada 20.aprīlī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1478
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas izstrādā un apstiprina struktūrfonda nacionālo programmu un tās projektus"
 
FINANŠU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1429
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskajām darbībām"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1793
TA-871 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.764 "Pabalstu un kompensāciju izmaksas noteikumi diplomātiskajā un konsulārajā dienestā""  ĀRLIETU MINISTRIJA  N.Penke  E.Dumpe  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.2.  VSS-1436
TA-841 
Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  I.Tāre  V.Bužs
K.Misāns
J.Ušpelis 
Jautājuma izskatīšanu atlikt 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-960  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

 
ĀRLIETU MINISTRIJA    Izskatīts VSS