Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 11.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja
D.Vaivare
Rīgā  2006.gada 5.maijā
 8.maijā plkst. 10:50 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES

 D A R B A K Ā R T Ī B A
2006.gada 11.maijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1464
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.632 "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.-2009.gadam""
 
IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1515
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par komercdarbības atbalsta sniegšanu projektiem EUREKA programmas ietvaros"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1590
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""  SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1524
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes specializētā valsts civildienesta ierēdnim kompensē un ierēdnis atmaksā ar mācībām saistītos izdevumus"

 
TIESLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.    Noteikumu projekts "Bioeļļas izmantošanas kārtība meža tehnikā"  Vides ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1413
TA-961 
Noteikumu projekts "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  K.Gerhards  U.Sarma
D.Merirands
V.Ilguns
A.Žīgurs
G.Bažbauers
A.Akermans 
Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.2.  VSS-1760
TA-1044 
Noteikumu projekts "Noteikumi par noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  M.Rāzna  J.Batalauskis
A.Kozelis
I.Smildziņš 
Iesniegt izskatīšanai VSS 
3.3.  VSS-1669
TA-1048 
Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  A.Pencis    Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.4.  VSS-174
TA-834 
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis"  KULTŪRAS MINISTRIJA  A.Vilks  Dz.Mukāne  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.5.  VSS-40
TA-1006 
Likumprojekts "Grozījums Reklāmas likumā"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  L.Dimante  K.Bajārs  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.6.  VSS-266
TA-1119 
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva speciālā remonta un modernizācijas kārtība"  SATIKSMES MINISTRIJA  J.Eiduks  A.Dunskis  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē