Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 25.maija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 19.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A  K Ā R T Ī B A
 2006.gada 25.maijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-124
 
Rīkojuma projekts "Par telpu nomu Rīgā, Skanstes ielā 13"  FINANŠU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-482
 
Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"  SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-483
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.120 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu""  SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1479
TA-600 
Noteikumu projekts "Uzturēšanās ierobežojumi aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA  S.Araslanova  J.Balčūns
R.Ozoliņš
M.Rozītis
 
Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.2.  VSS-241
TA-1069 
Noteikumu projekts "Traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecības atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība, prasības traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts nodevas apmērs par atļaujas saņemšanu traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu mazumtirdzniecībai un maksāšanas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA  G.Melkins  M.Uplejs  Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.3.  VSS-1913
TA-1197 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences), un prasības transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai, kā arī tirdznieības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanai, valsts nodevas apmērs par atļaujas (licences) saņemšanu transportlīdzekļu un to numurēto agregātu mazumtirdzniecībai un tās maksāšanas kārtība""  SATIKSMES MINISTRIJA  J.Kancēvičs  Ē.Piternieks
J.Golubevs
 
Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.4.  VSS-420
TA-1261 
Noteikumu projekts "Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana"  TIESLIETU MINISTRIJA  S.Mertena    Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1337  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Veselības ministrija      Izskatīts VSS