Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 30.janvāra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 24.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 30.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-51, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas Aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-52, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Dānijas Ārlietu ministrijas pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Aizsardzības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-53, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2020-VSS-54, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.826 "Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""   Aizsardzības ministrija       
1.5.  2020-VSS-58, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas par maksājumu saistībām"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-50, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ziedu ielā 1A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"   Finanšu ministrija       
1.7.  2020-VSS-55, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējumu Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta darbības nodrošināšanai"   Iekšlietu ministrija       
1.8.  2020-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Smiltenes tehnikuma nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2020-VSS-60, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 25.jūnija noteikumos Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2020-VSS-61, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2020-VSS-62, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Studiju un studējošo kreditēšanas noteikumi"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2020-VSS-65, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2020-VSS-66, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.152 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2020-VSS-67, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai Valsts kases aizņēmumu saņemšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2020-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jaunpiebalgas novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija       
1.16.  2020-VSS-57, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2020-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas pārstāvju dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā izvirzīšanas, atlases, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtība"  Valsts kanceleja       
1.18.  2020-VSS-64, Likumprojekts  Likumprojekts "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1103
 
(saņemta atsaukumu vēstule) (2019) Noteikumu projekts "Noteikumi par vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanu valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmēra noteikšanai, pabalstu piešķiršanu un izmaksu"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
3.1.  VSS-366
TA-2506 
Par Valsts sekretāru 2020.gada 23.janvāra sanāksmes protokollēmumu (prot. Nr.4 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par informācijas dienesta vajadzībām normatīvo regulējumu""  Tieslietu ministrija  R.Kronbergs (Tieslietu ministrija)  I.Brīnuma  Izskatīts VSS 
V. Izskatāmie tiesību aktu projekti
4.1.  VSS-834
TA-67 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija  I.Apsīte (Ekonomikas ministrija)  A.Latišenko K.Pļešakovs R.Veinbergs D.Brūklītis G.Endlers I.Olafsone D.Špeļs  Izskatīts VSS 
VI. Informatīvie jautājumi
5.1.    Par centralizēto iepirkumu īstenošanu    Aizsardzības ministrija  A.Lapiņš I.Bērziņa J.Linkeviča D.Gaile S.Muceniece R.Dūcis I.Ābrāma I.Ozola   

Izskatīts VSS