Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 7.maija darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 30.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 7.maijā
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-362, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-369, Plāna projekts  Plāna projekts "Nacionālais rīcības plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas 1325 par sievietēm, mieru un drošību mērķu īstenošanai Latvijā"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2020-VSS-363, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2020-VSS-364, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Kalnrūpnieki", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2020-VSS-365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.6.  2020-VSS-366, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija       
1.7.  2020-VSS-367, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.8.  VSS-368
 
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-299
 
(2019) (saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-2473  (2019) Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāns 2019.–2022.gadam""  Ekonomikas ministrija  K.Soms (Ekonomikas ministrija)  M.Priede  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-635
TA-737 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi""  Iekšlietu ministrija  D.Trofimovs (Iekšlietu ministrija)  A.Ozols A.Salmiņš  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1147
TA-759 
Rīkojuma projekts "Par koku ciršanas maksimāli pieļaujamo apjomu 2021.–2025.gadam"  Zemkopības ministrija  L.Pamovska (Zemkopības ministrija)  A.Ozols A.Ozola  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     

Izskatīts VSS