Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 6.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 29.jūnijā
 30.jūnijā plkst.15:55 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 6.jūlijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  2005-VSS-1630, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA    (izskatīts VSS)   
2.2.  VSS-1631
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.265 "Par nekustamā īpašuma "Skaļupes" Cēsu rajonā Līgatnes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2005-VSS-1870, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA    (izskatīts VSS)   
2.4.  VSS-1871
 
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas ražošanas koģenerācijas procesā noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-130
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-709
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nomu Rīgā, Citadeles ielā 7, korpuss 70"  TIESLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1643
TA-169 
Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  J.Čakste  A.Baumanis
T.Volkova
J.Bernats
U.Luckāns 
Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1863
TA-1514 
Noteikumu projekts "Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība"  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  R.Lūsis  J.Kanča  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-652
TA-1801 
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2007.gadā"  TIESLIETU MINISTRIJA  A.Kveska  L.Sniega-Svilāne  Izskatīts VSS