Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 30.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 30.jūlija Valsts sekretāru sanāksme notiks neklātienē un tiks fiksēta tikai noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

APSTIPRINU

Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

 

Inita Pauloviča
Rīgā, 2020.gada 23.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 30.jūlijā
plkst. 9:10 - neklātienē

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-631, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Gulbenes novada domei"   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-632, Saeimas lēmumprojekts  Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijas misijā Irākā (NATO Mission Iraq)"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2020-VSS-652, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-653
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-617
 
Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2020-VSS-618, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  VSS-619
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.187 "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-620
 
Noteikumu projekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-621
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-622
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-623
 
Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2020-VSS-624, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.13.  2020-VSS-625, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija       
1.14.  2020-VSS-626, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra rīkojumā Nr.769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017. – 2021.gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu""  Kultūras ministrija       
1.15.  2020-VSS-627, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 21.janvāra noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim""  Kultūras ministrija       
1.16.  2020-VSS-628, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1627 "Nacionālā kino centra nolikums""  Kultūras ministrija       
1.17.  2020-VSS-635, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sociālā uzņēmuma likumā"  Labklājības ministrija       
1.18.  2020-VSS-646, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras administrācija""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2020-VSS-647, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.244 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2020-VSS-648, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona pārbūves projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2020-VSS-649, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2020-VSS-650, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 17, Priedaines ielā 102, Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  VSS-636
 
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  VSS-637
 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.25.  VSS-638
 
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  VSS-639
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  VSS-640
 
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-641
 
Likumprojekts "Grozījums Kredītiestāžu likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-642
 
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-643
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-644
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  VSS-645
 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2020-VSS-634, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumos Nr.712 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.34.  2020-VSS-633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas pieminekļa "Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2020-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.februāra noteikumos Nr.145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2020-VSS-629, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Valsts kanceleja       
1.37.  VSS-630
 
Noteikumu projekts "Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. .
2.1.