Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 13.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 7.jūlijā

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 13.jūlijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1745
 
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1746
 
Noteikumu projekts "Privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību komercdarbības noteikumi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1747
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (68.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1748
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija rīkojumā Nr.378 "Par valsts nekustamo īpašumu Rīgā un Jūrmalā nodošanu Saeimas Kancelejas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1749
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.513 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Bioloģijas institūta reorganizāciju""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1750
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.janvāra rīkojumā Nr.1 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu Rīgā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1751
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 19.jūlija rīkojumā Nr.349 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 49, Jūras ielā 53 un Jūras ielā 61, saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1752
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 17.februāra rīkojumā Nr.64 "Par Latvijas Zinātņu akadēmijas Neorganiskās ķīmijas institūta reorganizāciju""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1753
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.februāra rīkojumā Nr.108 "Par atsevišķu Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-584
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 7.janvāra noteikumos Nr.7 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-558
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 11.oktobra rīkojumā Nr.743 "Par bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  2005-VSS-1921, Pieteikums VS sanāksmei  Likumprojekts "Arhīvu likums"  KULTŪRAS MINISTRIJA       
2.13.  VSS-1922
 
Likumprojekts "Grozījums Komerclikumā"  KULTŪRAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.14.  VSS-187
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids""  Veselības ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-38
TA-1662 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts būvinspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi"  EKONOMIKAS MINISTRIJA  I.Pilmanis  L.Jākobsons  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1788
TA-1586 
Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  A.Irbe  I.Vasmanis  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1806
TA-1740 
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  D.Grīnberga    Jautājuma izskatīšanu atlikt