Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2020.gada 29.oktobra darba kārtība (attālināti)

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktors

Jānis Citskovskis
Rīgā, 2020.gada 23.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2020.gada 29.oktobrī
plkst. 9:10 - attālināti

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2020-VSS-913, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā profesionālā militārā dienesta karavīrs pilda valsts civildienesta ierēdņa amatu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2020-VSS-921, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-922
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-923
 
Likumprojekts "Grozījumi Energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2020-VSS-924, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2020-VSS-925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 19.marta noteikumos Nr.150 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2020-VSS-926, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2020-VSS-914, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2020-VSS-915, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesisko sadarbību un personu tiesību aizsardzību pārejas periodā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2020-VSS-934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2020-VSS-916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumos Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  VSS-917
 
Noteikumu projekts "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2020-VSS-918, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2020-VSS-919, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumos Nr.506 "Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2020-VSS-920, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.999 "Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2020-VSS-933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2021.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2020-VSS-935, Plāna projekts  Plāna projekts "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2020-VSS-927, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dagdas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Golovanovka–Astašova" pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2020-VSS-928, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2020-VSS-929, Plāna projekts  Plāna projekts "Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāns 2021.–2024.gadam"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2020-VSS-930, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.22.  VSS-931
 
Noteikumu projekts "Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  VSS-932
 
Noteikumu projekts "Prasības piena produktu un tos saturošu produktu papildu marķējumam"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-252
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Krīvu ielā 11, Rīgā pārdošanu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-698
 
(2019) (saņemta atsaukuma vēstule) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.839 "Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-758
 
(saņemta atsaukuma vēstule) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vālodzes", Jaungulbenes pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-696
TA-2014 
Rīkojuma projekts "Par rīcības plānu pasākumiem dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa pilnveidošanai ekspluatācijas laikā"   Ekonomikas ministrija  I.Beināre (Ekonomikas ministrija)  M.Auders A.Ozola I.Bērziņa K.Lore M.Auders E.Kāpostiņš  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-278
TA-1983 
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  R.Gintaute-Marihina (Izglītības un zinātnes ministrija)  J.Bernāts M.Strads J.Dzelme  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-82
TA-1991 
Noteikumu projekts "Pieminekļu un piemiņas zīmju uzstādīšanas, piemiņas vietu izveidošanas un informatīvo plākšņu izvietošanas noteikumi"  Kultūras ministrija  D.Vilsone (Kultūras ministrija)  K.Ābele  Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-591
TA-1986 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  G.Ozols (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Vāvere I.Olafsone J.Miķelsons A.Čerņakovs-Neimarks  Izskatīts VSS