Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 27.jūlija darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 20.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 27.jūlijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-702
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.991 "Attīstības sadarbības padomes nolikums""  ĀRLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-61
TA-2013 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauniešu apmaiņu"
 
Bērnu un ģimenes lietu ministrija      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-46
 
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-47
 
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-49
 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-505
TA-1906 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantam izsniedz pilnvaru patstāvīgi deklarēt preču izcelsmi"  FINANŠU MINISTRIJA  G.Kozinda  I.Betkere
T.Kantāne
M.Munča 
Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1806
TA-1740 
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"
(saņemts Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta priekšlikums par jautājuma atlikšanu)
 
Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  D.Grīnberga    Jautājuma izskatīšanu atlikt