Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 31.augusta darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 25.augustā

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 31.augustā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-211
 
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-295
 
Likumprojekts "Grozījums Militārā dienesta likumā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2006-VSS-184, Pieteikums VS sanāksmei  Patērētāju tiesību aizsardzības centra darbības un attīstības stratēģijas projekts 2006.-2010.gadā
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA       
2.4.  2006-VSS-223, Pieteikums VS sanāksmei  Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziegumu programmas projekts 2006.-2008.gadam
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA       
2.5.  VSS-225
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi un viņu ģimenes locekļi""   IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-213
 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu saglabāšanu valsts īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-220
 
Rīkojuma projekts "Par zemes gabalu Rīgā, Dumbrāja ielā un Rīgā, Jūrkalnes ielā pirkšanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-657
TA-1922 
Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  M.Rāzna  L.Peisniece
D.Samsons 
Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2319  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  FINANŠU MINISTRIJA    Izskatīts VSS