Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 5.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane
Rīgā 2006.gada 29.septembrī
4.oktobrī plkst. 17:00 precizēta
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 5.oktobrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-394
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu apsardzes darbības veikšanai"
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-419
TA-2594 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai"
 
Veselības ministrija  A.Čivčs    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2636  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-2637  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA    Izskatīts VSS 
4.3.    Par valsts pārvaldes iestāžu vadības semināru "Sabiedrība un valsts pārvalde - efektīva sadarbība"  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  M.Gailis  Izskatīts VSS   
4.4.  TA-2746  Informatīvais ziņojums par kompetenču sadalījumu Zaļajai grāmatai par Jūrniecības politiku  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Krastiņš    Izskatīts VSS