Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 12.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 6.oktobrī
12.oktobrī plkst. 9:00 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 12.oktobrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-284
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma objektu privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos un valsts budžetā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-459
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-460
 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  2006-VSS-314, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Kleistu iela 75 un Pāvu ielā 14, nodošanu valsts aģentūras "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"" valdījumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA       
2.5.  2006-VSS-441, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Preiļu rajona Aglonas pagasta Jaunaglonā, Rušonas ielā 11, nodošanu Preiļu rajona pašvaldības īpašumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.6.  VSS-1211
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.janvāra rīkojumā Nr.24 "Par Latvijas Republikas pasta nozares pamatnostādņu 2006.-2009.gadam īstenošanas programmu""
 
SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-512
 
Noteikumu projekts "Sējas kaņepju audzēšanas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1064
TA-2617 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.189 "Valsts būvinspekcijas nolikums""
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  I.Pilmanis  L.Jākobsons  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-707
TA-2625 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Oša    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-706
TA-2651 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  I.Oša    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2693  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
KULTŪRAS MINISTRIJA    Izskatīts VSS 
4.2.    Par ministriju iesniegtajām atbildēm uz Eiropas Savienības Somijas Prezidentūras sagatavotajiem jautājumiem Zaļajai grāmatai par Jūrniecības politiku  LR SATIKSMES MINISTRIJA  Satiksmes ministrija  Jautājuma izskatīšanu atlikt   
4.3.    Informācija par plānošanas reģionu sadarbības komisijām  REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS UN PAŠVALDĪBU LIETU MINISTRIJA  Izskatīts VSS