Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 26.oktobra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane
Rīgā 2006.gada 23.oktobrī
25.oktobrī plkst. 9:40 precizēta
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 26.oktobrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-459
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-460
 
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-151
 
Noteikumu projekts "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-152
 
Noteikumu projekts "Liepājas Jūrniecības koledžas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-153
 
Noteikumu projekts "Rīgas Celtniecības koledžas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-154
 
Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas nolikums"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-544
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-546
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi""  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-550
 
Likumprojekts "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums"  TIESLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-512
 
Noteikumu projekts "Sējas kaņepju audzēšanas kārtība"  ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  2006-VSS-551, Pieteikums VS sanāksmei  Likumprojekts "Interešu konflikta novēršanas likums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.12.  VSS-552
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pieņemamas, reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas dāvanas, kuras valsts amatpersonai ir atļauts pieņemt"

 
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1144
TA-2813 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji""
 
Veselības ministrija  J.Bundulis    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2884  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-2826  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu
 
IEKŠLIETU MINISTRIJA    Izskatīts VSS 
4.3.  TA-2893  Informatīvais ziņojums par Valsts informācijas sistēmu reģistrācijas gaitu  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS    Izskatīts VSS