Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 2.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane
Rīgā 2006.gada 26.oktobrī
2.novembrī plkst. 7:50 precizēta
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 2.novembrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-575
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra rīkojumā Nr.11 "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA    Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-651
TA-2848 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  R.Muciņš    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1806
TA-1740 
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  N.Dubina    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  VSS-1162
TA-3002 
Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums"
 
FINANŠU MINISTRIJA  I.Baltiņa  I.Geiba
L.Barbara 
Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2925  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  TIESLIETU MINISTRIJA    Izskatīts VSS