Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 9.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 3.novembrī
8.novembrī plkst: 11:05 precizēta
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 9.novembrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
0.1.  VSS-1162
TA-3002 
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2006.gada 2.novembra protokollēmumu (prot. Nr.42 45.§) "Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likums""
 
FINANŠU MINISTRIJA  L.Barbara  I.Geiba  Izskatīts VSS 
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1393
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-594
 
Informatīvais ziņojums "Par ēku, par kuru īpašniekiem nav fiksēta informācija Nekustamo īpašumu valsts kadastra reģistrā, apsekošanu"
 
FINANŠU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-581
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 4.novembra rīkojumā Nr.712 "Par Dzelzceļa pasažieru pārvadājumu valsts pasūtījuma koncepciju 2007.- 2016.gadam""
 
SATIKSMES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2006-VSS-603, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma objekta noteikšana"  TIESLIETU MINISTRIJA       
2.5.  VSS-596
 
Pamatnostādņu projekts "Iedzīvotāju garīgās veselības uzlabošana no 2006.gada līdz 2016.gadam"
 
Veselības ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1166
TA-2958 
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā""  LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA  A.Masejeva    Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Zemkopības ministrijas sagatavotā informācija  LR ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA    Izskatīts VSS