Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 16.novembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 10.novembrī

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 16.novembrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-612
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  AIZSARDZĪBAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1037
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.289 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) vai atļaujas izsniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem""  Vides ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1028
TA-2975 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izstrādājama (adaptējama), ieviešama un lietojama vienotā ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēma"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA  A.Žīgure  J.Supe  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-1806
TA-1740 
Likumprojekts "Brīvprātīgo darbības likums"  Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās  N.Dubina    Jautājuma izskatīšanu atlikt