Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


VSS 2006.gada 7.decembra darba kārtība

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 1.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 7.decembrī
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-726
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2006-VSS-636, Pieteikums VS sanāksmei  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA    Tiesību akta projektu neatsaukt   
2.3.  2006-VSS-688, Pieteikums VS sanāksmei  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā notiek Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšana, saskaņošana un kļūdu labošana"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1303
TA-3061 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā interaktīvo azartspēļu un izložu organizētājs iesniedz paziņojumu par pārskata ceturksni"  Finanšu ministrija  S.Birne  J.Ungurs  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1304
TA-3062 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"  Finanšu ministrija  S.Birne  J.Ungurs  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3269  Informatīvais ziņojums par kompetentās institūcijas noteikšanu Eiropas Padomes 1980.gada 20.oktobra direktīvas 80/987/EEK par dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā 8.panta ieviešanai  Tieslietu ministrija  E.Šķibele  L.Sniega-Svilāne  Izskatīts VSS