Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Ektermane
Rīgā  2006.gada 24.februārī
 1.martā plkst. 12:40 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A

2006.gada 2.martā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1213
 
Rīkojuma projekts "Par I.Forandu"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1129
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.918 "Valsts probācijas dienesta klientu datu bāzē iekļaujamās informācijas apjoms, tās iekļaušanas un izmantošanas kārtība""  TIESLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1656
 
Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā"  Vides ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1540
TA-305 
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienkāršoto muitošanu"  FINANŠU MINISTRIJA  D.Sudrabs  S.Kārkliņa
G.Kozinda
A.Šneiders 
Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.2.  VSS-1387
TA-378 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  I.Juhņēviča    Iesniegt atkārtotai izskatīšanai VSS 
3.3.  VSS-1885
TA-417 
Noteikumu projekts "Atlīdzības apmēra par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos novērtēšanas kārtība un metodika, atlīdzības izmaksas un izmaksu reģistrācijas kārtība"  Vides ministrija  D.Vilkaste  G.Eriņš  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēmu (DAUKS)  ĪPAŠU UZDEVUMU MINISTRA ELEKTRONISKĀS PĀRVALDES LIETĀS SEKRETARIĀTS  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
I.Gudele 
   
4.2.    Par atbildīgās iestādes noteikšanu Eiropas Savienības Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm  LR ĀRLIETU MINISTRIJA  Ārlietu ministrija     
4.3.    Informācija par Eiropas Savienības struktūrfondu 1.Operacionālās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros plānotajiem pasākumiem programmēšanas periodam 2007.-2013.gadiem  VALSTS KANCELEJA  S.Vasiļjeva     
Skatīt protokolu