Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2007.gada 10.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās
B.Pētersone
Rīgā 2007.gada 3.maijā
9.maijā plkst. 13:45 precizēta

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2007.gada 10.maijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  2006-VSS-1451, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Valsts informācijas tīkla aģentūra" nodošanu privatizācijai (102.saraksts)"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA       
2.2.  VSS-1692
TA-3396 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 7.septembra rīkojumā Nr.442 "Par nekustamo īpašumu Liepājas rajona Pāvilostā, Ostmalas ielā 2 un Meža ielā 7, saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1731
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 28.februāra rīkojumā Nr.133 "Par valsts īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1732
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.461 "Par likvidējamās Rīgas Aviācijas universitātes nekustamā īpašuma objektu saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1733
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 27.septembra rīkojumā Nr.482 "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sporta ielā 13/15, saglabāšanu valsts īpašumā""  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1510
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Mucenieku ielā 3, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1513
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" nodošanu privatizācijai (107.saraksts)"
 
EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.8.  VSS-1517
 
Tirgus uzraudzības pamatnostādņu projekts  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1483
 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-1490
 
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdē izglītības un zinātnes ministram dotā uzdevuma (prot. Nr.48 32.§) izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-1518
 
Informatīvā ziņojuma projekts par iedzīvotāju ienākuma nodokļa attaisnotajiem izdevumiem par mājokļa iegādei samaksātajiem kredīta procentiem
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1519
 
Informatīvā ziņojuma projekts par Mājokļu attīstības kreditēšanas programmas (II posms) īstenošanu un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Hipotēku un zemes banka" darbību, izsniedzot galvojumus mājokļu kredītiem
 
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  VSS-1500
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Satiksmes ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.14.  VSS-1476
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Gardenes bīstamo atkritumu novietne" Dobeles rajona Auru pagastā pirkšanu"  Vides ministrija      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-290
TA-1079 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai""

 
Ekonomikas ministrija  I.Oša    Izskatīts VSS 
3.2.  TA-914  Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par vienas pieturas aģentūras principa ievērošanu, sniedzot konsolidētos gada pārskatus un uzņēmumu gada pārskatus"  Finanšu ministrija  D.Tauriņš  A.Malējs
J.Nesaule 
Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-366
TA-1224 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un Eiropas Savienības fondu ieviešanu"

 
Finanšu ministrija  I.Baltiņa  L.Barbara
I.Geiba 
Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-363
TA-1230 
Noteikumu projekts "Informācijas par Eiropas Savienības fondu projektiem publiskošanas kārtība"  Finanšu ministrija  A.Aivare  I.Āboliņa
E.Šadris 
Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-1106  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par nevalstisko organizāciju klasifikāciju  Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts  Izskatīts VSS   
Skatīt protokolu