Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 30.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 24.jūlijā

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 30.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1109, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Armijas dzelzceļš" Rembates pagastā, Ķeguma novadā, saglabāšanu valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1110, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Pils ielā 21, Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.561 "Bīstamo iekārtu reģistrācijas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1112, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumos Nr.555 "Trošu ceļu iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2009-VSS-1116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.666 "Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-1117
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Atbalss ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2009-VSS-1128, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Stāķi 20" Stradu pagastā, Gulbenes novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1129, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1131, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par ārzonu, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto subjektu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu  Finanšu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 28.maija rīkojumā Nr.343 "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāvu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2009-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.februāra noteikumos Nr.98 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Cilvēkresursu attīstība un izglītība" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2009-VSS-1124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp ARTEMIS kopuzņēmumu un Latvijas Republiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2009-VSS-1126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2009-VSS-1127, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2009-VSS-1118, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""  Labklājības ministrija       
1.21.  2009-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nosacījumi un kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku"  Labklājības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija       
1.23.  2009-VSS-1121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.974 "Dopinga kontroles noteikumi""  Veselības ministrija       
1.24.  2009-VSS-1135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaujas nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"  Vides ministrija       
1.25.  2009-VSS-1136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.243 "Prasības nolietotu transportlīdzekļu pārstrādei un vides prasības apstrādes uzņēmumiem""  Vides ministrija       
1.26.  2009-VSS-1137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.354 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides ministrija       
1.27.  2009-VSS-1138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.jūlija noteikumos Nr.323 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides ministrija       
1.28.  2009-VSS-1139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.474 "Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi""  Vides ministrija       
1.29.  2009-VSS-1132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2009-VSS-1133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic darījumus ar piena kvotām, piena kvotu administrēšana un kontrole, kā arī maksāšanas kārtība par pārsniegto piena kvotu un par termiņā neiesniegtu tiešās tirdzniecības un piegādes kvotas gada deklarāciju"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1134, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Agroķīmisko pētījumu centrs" likvidāciju"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-65
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības, Baltkrievijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valstu robežu krustpunktu"   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2009-VSS-67, SAN-2617, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.3.  VSS-138
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un tās grozījumu protokolu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-71
 
Informatīvais ziņojums par pakalpojumu direktīvas pilotprojekta SPOCS (Simple Procedures Online for Crossborder Services) ieviešanu  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2009-VSS-83, SAN-2652, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Rīgas brīvostas likumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2009-VSS-84, SAN-2652, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Ventspils brīvostas likumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  VSS-254
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par salmonelozes profilakses pasākumiem un valsts atbalsta piešķiršanas kārtību salmonelozes apkarošanai"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-578
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-579
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.938 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem"""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-562
TA-2524 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 14.februāra rīkojumā Nr.64 "Par Pamatnostādnēm valsts 2.šķiras autoceļu sakārtošanai novadu atbalstam 2008.–2015.gadam""  Satiksmes ministrija  I.Kaupe (Satiksmes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1795
TA-2397 
Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  D.Vilkaste (Vides ministrija)  V.Buša  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2720  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par Eiropas Savienības budžeta pārskatu    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)     
Skatīt protokolu