Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 27.augusta darba kārtība

print Drukāt

apstiprināta 2009.gada 21.augustā

precizēta 2009.gada 26.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 27.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1258
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.600 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2009-VSS-1259, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 "Kārtība, kādā tiek pārraudzīta pašvaldību ceļu, komersantu ceļu un māju ceļu būvniecība, rekonstrukcija un uzturēšana""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 28.oktobra noteikumos Nr.363 "Ostu hidrotehnisko būvju speciālie būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1263, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 18.jūlija noteikumos Nr.236 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību būvniecību ārvalstīs""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1264
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumos Nr.258 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2009-VSS-1265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 3.jūlija noteikumos Nr.301 "Speciālo atļauju (licenču) un atļauju darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā publiski apspriežama valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu izveidošana vai būtisku pārmaiņu veikšana tajos""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-1266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.446 "Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  VSS-1267
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.238 "Ekonomikas ministrijas nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2009-VSS-1268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumos Nr.342 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi"""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2009-VSS-1269, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi"""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  VSS-1270
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  VSS-1271
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2009-VSS-1272, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2009-VSS-1273, Likumprojekts  Likumprojekts "Par saimnieciskās darbības reglamentēšanu pakalpojumu jomā"  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2009-VSS-1274, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.18.  2009-VSS-1251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.594 "Noteikumi par valsts budžeta apropriācijas rezerves izmantošanu""  Finanšu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas Gada sanāksmē Stambulā 2009.gada 6. un 7.oktobrī"  Finanšu ministrija       
1.20.  2009-VSS-1253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa""  Finanšu ministrija       
1.21.  2009-VSS-1254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.22.  2009-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 26.oktobra noteikumos Nr.893 "Iepirkumu uzraudzības biroja nolikums""  Finanšu ministrija       
1.23.  VSS-1256
 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.24.  2009-VSS-1257, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli""  Finanšu ministrija       
1.25.  2009-VSS-1275, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1243, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām fakultatīvo protokolu"  Labklājības ministrija       
1.27.  2009-VSS-1244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571 "Ceļu satiksmes noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.28.  2009-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties veic informācijas apmaiņu elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.29.  2009-VSS-1246, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2009-VSS-1249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.455 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)""  Vides ministrija       
1.31.  2009-VSS-1245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.467 "Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-1247
 
Informatīvais ziņojums par pārtikas produktu piegādi, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām Latvijā  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Makšķerēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-1250, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2009-VSS-336, SAN-2970, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  VSS-229
 
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-517
TA-2642 
Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija"  Ekonomikas ministrija  I.Pilmanis (Ekonomikas ministrija)  E.Avota G.Kalniņš G.Ābele  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-714
TA-2797 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts sniedz finanšu palīdzību Valgundes svētvietā paredzēto tradicionālo ikgadējo Kristus apskaidrošanas svētku un ar tiem saistītā Krusta gājiena norisei"  Tieslietu ministrija  O.Zeile (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2990  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  2009-SAN-3078, Saņemtais dokuments  Par Ministru kabineta sēžu darba kārtības jautājumiem  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
Skatīt protokolu