Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 17.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane
Rīgā 2009.gada 11.septembrī

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 17.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas tehniskās vienošanās par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā denonsēšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1369, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra rīkojumā Nr.933 "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai darba grupā starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2009-VSS-1337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1338, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1339, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1340, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lidlauks Rēzekne", Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1341, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-1344
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.257 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-1345, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.164 "Prasības maģistrālajiem cauruļvadiem un maģistrālo cauruļvadu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2009-VSS-1346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.93 "Aizsprostu un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma kontrolmērietaišu aizsardzība un aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2009-VSS-1347, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejpus aizsprostiem""  Ekonomikas ministrija       
1.12.  VSS-1348
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 8.novembra noteikumos Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2009-VSS-1349, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2009-VSS-1350, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.424 "Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2009-VSS-1351, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1996.gada 17.oktobra noteikumos Nr.852 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 229-06 "Hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2009-VSS-1352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.131 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ap aizsprostiem""  Ekonomikas ministrija       
1.17.  2009-VSS-1370, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem""  Finanšu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1371, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1005 "Noteikumi par muitas parāda galvojuma piemērošanu Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādēs""  Finanšu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1372, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem"  Finanšu ministrija       
1.20.  2009-VSS-1373, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Putniņu ielā 3B, Tukumā, Tukuma novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.21.  2009-VSS-1364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Liepājas Jūrniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2009-VSS-1365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2009-VSS-1366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2009-VSS-1367, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2009-VSS-1368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.209 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1360, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autortiesību likumā"  Kultūras ministrija       
1.27.  2009-VSS-1363, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par valodu intelekta tehnoloģiju centru  Kultūras ministrija       
1.28.  2009-VSS-1361, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīgas apvedceļš – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2009-VSS-1342, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-1343, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2009-VSS-1353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-1354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju apritei Latvijas teritorijā un mākslīgās apsēklošanas pakalpojumu sniedzēja minimālo aprīkojumu"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-1356, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-1357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-1358, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.37.  2009-VSS-1359, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs svaigpiena apritei nelielā apjomā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-302
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr.383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1264
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 1.augusta noteikumos Nr.258 "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-906
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.jūlija rīkojumā Nr.443 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2009-VSS-2033, Koncepcijas projekts  Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijas projekts  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.5.  2009-VSS-299, SAN-3301, Koncepcijas projekts  Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepcijas projekts 2009.-2013.gadam  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.6.  2009-VSS-308, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  VSS-347
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidosta "Rīga" 40" Rīgas rajona Mārupes pagastā ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-416
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.905 "Noteikumi par Sporta medicīnas valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.9.  VSS-327
 
Noteikumu projekts "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras nolikums"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-583
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
3.1.  VSS-517
TA-2642 
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 27.augusta protokollēmumu (prot. Nr.33 37.§) "Noteikumu projekts "Būvju klasifikācija""  Ekonomikas ministrija  G.Ābele (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Izskatāmie tiesību aktu projekti
4.1.  VSS-750
TA-2485 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.649 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Iekšlietu ministrija  J.Rītiņš (Iekšlietu ministrija)  A.Požarnovs I.Tukris  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
4.2.  VSS-1120
TA-3150 
Noteikumu projekts "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"  Labklājības ministrija  M.Ivanovs (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
VI. Informatīvie jautājumi
5.1.  TA-3257  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
Skatīt protokolu