Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 5.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 30.oktobrī
precizēta 04.11.2009. plkst.14:00
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 5.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1573, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.novembra rīkojumā Nr.701 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1572, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Konsulārais reglaments""  Ārlietu ministrija       
1.3.  2009-VSS-1565, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Ērgļu arodvidusskola", Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1566, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts meža zemi Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1567, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Aizkrauklē, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1568, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Nolīgumu, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrumāfrikas kopienas partnervalstīm, no otras puses"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1569
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas Vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2009-VSS-1570, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.451 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2009-VSS-1574, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1575, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.361 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1576, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (42.saraksts)"  Finanšu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1562, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1563, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Detektīvdarbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1564, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikā notiek bēgļa, alternatīvo statusu vai pagaidu aizsardzību ieguvušas personas ģimenes atkalapvienošana"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2009-VSS-1571, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Personas, kurai piešķirta pagaidu aizsardzība, pārvietošanas dokumenta paraugs un izsniegšanas kārtība un apmaiņai starp dalībvalstīm nepieciešamās informācijas apjoms"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumi Nr.530 "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1578, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus priekšmetus, vielas vai dzīvniekus, iznīcina izņemtos priekšmetus, vielas vai dzīvniekus vai citādi rīkojas ar tiem"  Satiksmes ministrija       
1.18.  VSS-1579
 
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2009-VSS-1561, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1030 "Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2009-VSS-1592, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.21.  VSS-1593
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Ārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1588, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.augusta noteikumos Nr.657 "Gaisa kuģu lidojumiem nepieciešamās meteoroloģiskās informācijas sniegšanas kārtība""  Vides ministrija       
1.23.  2009-VSS-1589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""  Vides ministrija       
1.24.  2009-VSS-1590, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.789 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides ministrija       
1.25.  2009-VSS-1591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"  Vides ministrija       
1.26.  2009-VSS-1580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2009-VSS-1581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2009-VSS-1582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās prasības govju un cūku apritei"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2009-VSS-1583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.182 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2009-VSS-1584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.491 "Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības izsniegšanū"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-1586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu jomā"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1587, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1258
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.600 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1270
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1271
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.256 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2009-VSS-625, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Amerikas Savienoto Valstu valdības un Latvijas Republikas valdības saprašanās memorandu par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.5.  VSS-630
 
Informatīvais ziņojums par Daugavas stadiona turpmāko attīstību un apsaimniekošanu  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-631
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 16.janvāra rīkojumā Nr.32 "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Augšielā 1""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-632
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 11.februāra rīkojumā Nr.97 "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Rīgā, Augšielā 1""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-685
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.205 "Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-621
 
Noteikumu projekts "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, sabiedrības līdzdalības izstrādē, apstiprināšanas, aktualizācijas un pārskatu sniegšanas kārtība"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2009-VSS-616, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Kārsavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.11.  VSS-1482
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda""  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1055
TA-3834 
Noteikumu projekts "Noteikumi par no valsts budžeta finansējamo institūciju amatu un darbinieku darba samaksas vienotās uzskaites sistēmu"  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Ošiņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-1336
TA-4034 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijas teritorijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā""  Valsts kanceleja  I.Bite (Valsts kanceleja)  J.Baškers J.Kalva  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3829  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-3926  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
4.3.    Par virtuālo vienas pieturas aģentūru valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā    Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.4.    Par Eiropas Savienības Padomes datu bāzi ODIN    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)  A.Kovaļovs   
Skatīt protokolu