Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 19.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 19.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 19.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1644, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Bākas ielā 62, Mērsragā, Mērsraga pagastā, Rojas novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1671, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (43.saraksts)"  Finanšu ministrija       
1.3.  2009-VSS-1672, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Liepājā, Malkas ielā 3A, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2009-VSS-1673, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu 1.maija ielā 8, Daugavpilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2009-VSS-1637, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Grozījumu Kodolmateriālu fiziskās aizsardzības konvencijā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2009-VSS-1674, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2010./2011.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2009-VSS-1675, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2009-VSS-1641, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.9.  2009-VSS-1642, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums programmā "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam""  Kultūras ministrija       
1.10.  2009-VSS-1643, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.jūnija rīkojumā Nr.435 "Par programmu "Nacionālās un reģionālās nozīmes koncertzāļu tīkla izveide 2007.–2013.gadam"""  Kultūras ministrija       
1.11.  2009-VSS-1636, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2009-VSS-1638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2009-VSS-1640, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanas kārtību, pētāmo zāļu marķēšanu un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās izpētes atbilstība labas klīniskās prakses prasībām"  Veselības ministrija       
1.14.  2009-VSS-1639, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Vides ministrija       
1.15.  2009-VSS-1646, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā Bulduri 1117, Jūrmalā"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2009-VSS-1647, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumos Nr.574 "Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2009-VSS-1648, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.381 "Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2009-VSS-1649, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2009-VSS-1650, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2009-VSS-1651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2009-VSS-1652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.62 "Zivsaimniecības konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1653, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2009-VSS-1654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.524 "Engures ezera dabas parka konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2009-VSS-1655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 25.novembra noteikumos Nr.662 "Lubānas mitrāju kompleksa konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2009-VSS-1656, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.475 "Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2009-VSS-1657, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2009-VSS-1658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2009-VSS-1659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 5.maija noteikumu Nr.404 "Valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2009-VSS-1660, MK noteikumu projekts  Par Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.698 „Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem  Zemkopības ministrija       
1.30.  2009-VSS-1661, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.72 "Dabas parka "Pape" konsultatīvās padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1662, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-1663
 
Informatīvais ziņojums par iespēju atvieglot obligātas civiltiesiskās apdrošināšanas kārtības sistēmu traktortehnikai un speciālajai traktortehnikai   Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1664, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās"""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-1665, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-1666, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-1667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2009-VSS-1668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2009-VSS-1669, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.845 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte"""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-1670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""  Zemkopības ministrija       
1.40.  VSS-1676
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta ētikas kodeksu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.41.  2009-VSS-1645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-695
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-709
 
Informatīvais ziņojums par projekta "Autoceļš E67/A4 Rīgas apvedceļš" īstenošanu valsts un privātās partnerības programmas ietvaros  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2009-VSS-847, SAN-4283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.779 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.4.  VSS-1247
 
Informatīvais ziņojums par pārtikas produktu piegādi, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām Latvijā  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-336
TA-4065 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Saeimas, nozares ministrijas un Latvijas Bankas specializētie atašeji uzsāk, pilda un izbeidz dienesta pienākumus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā"  Ārlietu ministrija  A.Vanaga (Ārlietu ministrija)  I.Bīlmane A.Krastiņš  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1088
TA-4031 
Noteikumu projekts "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija  J.Liepiņš (Satiksmes ministrija)  J.Golubevs J.Kancēvičs  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-4086  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-4088  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.    Par Valsts kancelejas sagatavotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis"    S.Līce (Valsts kanceleja)     
4.4.    Par ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtības vienkāršošanu    B.Pētersone (Valsts kanceleja)     
4.5.    Par Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Pasākumu plānu iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai"    M.Brencis (Finanšu ministrija)     
Skatīt protokolu