Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 26.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 20.novembrī
precizēta 2009.gada 25.novembrī plkst.11:00
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 26.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1717, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1681, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1682, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1683, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1718, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.jūlija noteikumos Nr.514 "Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2009-VSS-1719, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.228 "Vieglo automobiļu un motociklu nodokļa maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.7.  2009-VSS-1720, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1721, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par rēķinu vienkāršošanu un to kārtības precizēšanu  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1722, Plāna projekts  Pasākumu plāna projekts iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1723, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārējo robežu robežšķērsošanas vietās ārpus kārtas transportējamās preces"  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1706, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Padomes Lēmumā 2008/615/TI (2008.gada 23.jūnijs) par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību un Eiropas Savienības Padomes Lēmumā 2008/616/TI (2008. gada 3.jūnijs) par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši – apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību paredzēto kontaktpunktu noteikšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1707, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1708, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būves Artilērijas ielā 4, Krāslavā, Krāslavas novadā nodošanu Krāslavas novada domes īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1709, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kalna ielā 1, Valkā, Valkas novadā nodošanu Valkas novada domes īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2009-VSS-1710, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1711, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzelzceļu ielā 18, Daugavpilī, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  VSS-1712
 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1714, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2009-VSS-1704, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 20.janvāra noteikumu Nr.31 "Latvijas Nacionālās operas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Kultūras ministrija       
1.20.  2009-VSS-1705, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.21.  2009-VSS-1716, Plāna projekts  Pasākumu plāna projekts nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.–2013.gadam  Labklājības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1702, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.23.  2009-VSS-1703, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.24.  2009-VSS-1697, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2009-VSS-1698, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1699, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova (A12) rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.27.  2009-VSS-1700, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)–Koknese būvniecības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2009-VSS-1701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.29.  2009-VSS-1715, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.augusta noteikumos Nr. 616 "Noteikumi par Valsts tiesu ekspertīžu biroja maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-1677, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Līgatnes novada domes īpašumā"  Veselības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1678, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tukuma pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.32.  2009-VSS-1679, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Preiļu novada domes īpašumā"  Veselības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.34.  2009-VSS-1713, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas""  Vides ministrija       
1.35.  2009-VSS-1685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-1686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību samaksu"  Zemkopības ministrija       
1.37.  2009-VSS-1687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju sagatavošanu, apmācības kontroles kārtība un traktortehnikas vadītāju sagatavošanas programmas"  Zemkopības ministrija       
1.38.  VSS-1688
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.maija rīkojumā Nr.381 "Par Zivju fonda padomes sastāvu""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2009-VSS-1689, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2009-VSS-1690, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 15.decembra noteikumos Nr.453 "Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2009-VSS-1691, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.42.  2009-VSS-1692, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 7.augusta noteikumos Nr.359 "Licencētās rūpnieciskās zvejas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.43.  2009-VSS-1693, MK noteikumu projekts  Noeikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība"'  Zemkopības ministrija       
1.44.  2009-VSS-1694, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.45.  2009-VSS-1695, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1203 "Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.46.  2009-VSS-1696, Koncepcijas projekts  Veterināro zāļu aprites vienotas valsts uzraudzības koncepcijas projekts  Zemkopības ministrija       
1.47.  2009-VSS-1684, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Iestādes struktūras izveidošanas un amatu sarakstu saskaņošanas kārtība"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-704
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Flotes ielā 6/8, Rīgā, daļas saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-705
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-706
 
Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-712
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-633
 
Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu projekts 2010.–2019.gadam  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
3.1.  VSS-1088
TA-4031 
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 19.novembra protokollēmumu (prot. Nr.44 47.§) "Noteikumu projekts "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi ""  Satiksmes ministrija  B.Skara (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-4208  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-4323  Informatīvais ziņojums "Priekšlikums direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU1[1] noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē - COM/2009/0577"  Ārlietu ministrija  I.Juhansone (Ārlietu ministrija)  G.Japiņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
4.3.    Par vienoto cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu    Valsts kanceleja     
4.4.    Par iespēju izveidot centralizētas grāmatvedības un personāla vadības sistēmas, likvidējot attiecīgās atbalsta funkcijas padotības iestādēs    Finanšu ministrija     
4.5.    Par vienas pieturas aģentūras principa tehnoloģiskā risinājuma iespējām    Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.6.    Par vispārējā valdības sektorā pamatdarbā nodarbināto īpatsvara paredzamo samazinājumu līdz 2013.gadam    V.Stūris (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu