Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 3.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 27.novembrī
precizēta 2009.gada 2.decembrī plkst.9.30

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 3.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1741, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.587 "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1742, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Horvātijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2009-VSS-1730, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par 2008.gada 5.decembrī ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences Nr.2 izmantotāja maiņu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1731, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1732, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par 2006.gada 30.jūnijā ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās licences Nr.2 izmantotāja maiņu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1733, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1725, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1726, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.319 "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju""  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1727, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1743, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.oktobra noteikumos Nr.859 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1744, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1746, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sadarbojas valsts robežas drošības jautājumos"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  VSS-1748
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1728, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1729, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2010.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2009-VSS-1724, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija       
1.19.  2009-VSS-1734, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.20.  2009-VSS-1735, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2009-VSS-1736, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts civilās aviācijas drošības programma"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2009-VSS-1737, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Transporta attīstības pamatnostādnēs 2007.–2013.gadam"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2009-VSS-1738, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku""  Satiksmes ministrija       
1.24.  VSS-1752
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju"  Tieslietu ministrija       
1.25.  VSS-1753
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-1754
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par zemesgabala vērtības noteikšanu zemes atpirkšanas vajadzībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2009-VSS-1739, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Vides ministrijas valdījumā esošās valsts meža zemes nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Vides ministrija       
1.28.  2009-VSS-1740, Plāna projekts  Nacionālā gatavības plāna naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā projekts  Vides ministrija       
1.29.  2009-VSS-1749, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  VSS-1750
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1996.gada 2.jūlija noteikumos Nr.246 "Noteikumi par valsts robežas šķērsošanas vietu noteikšanu un robežkontroles punktu un robežpārejas punktu izvietojumu uz Latvijas Republikas valsts robežas""  Zemkopības ministrija       
1.31.  VSS-1751
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija noteikumu Nr.486 "Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām ir nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-1755, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.46 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1012
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo kapitāla daļu nodošanu pārdošanai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-794
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-899
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.399 "Kārtība, kādā izsniedzama licence dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanai un maksājama valsts nodeva par tās saņemšanu""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  TA-4352  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izskatīts VSS 
3.2.  TA-4323  Informatīvais ziņojums "Priekšlikums direktīvai, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē - COM/2009/0577"  Ārlietu ministrija  I.Juhansone (Ārlietu ministrija)  G.Japiņa  Izskatīts VSS 
3.3.    Valsts budžeta izdevumu plāna izpilde un līdz 2009.gada beigām izlietojamie budžeta līdzekļi ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda programmu ietvaros    Finanšu ministrija     
3.4.    Latvijas pozīcija par 10.-11.decembra Eiropadomes darba kārtības jautājumiem    Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu