Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 17.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane
Rīgā 2009.gada 11.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 17.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-1791, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rokas apsēju un identifikācijas karšu ar Sarkanā Krusta emblēmu izgatavošanas un izsniegšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-1809, MK rīkojuma projekts  "Par transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Norvēģijas Bruņotajiem spēkiem"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-1799, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā valsts iestādes un amatpersonas iegūst informāciju no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-1800, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-1802, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ekonomikas ministrijas valdījumā esošu valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-1792, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apsardzes darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2010-VSS-1795, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2010-VSS-1796, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2010-VSS-1797, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Ogres ģimnāzijai"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  VSS-1801
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis–Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.11.  2010-VSS-1789, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-1790
 
Noteikumu projekts "Valsts informācijas sistēmas drošības pārvaldnieka apmācību un zināšanu pārbaudes kārtība, kā arī sertifikāta izsniegšanas, atjaunošanas, darbības izbeigšanas un anulēšanas kārtība"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.13.  VSS-1781
 
Likumprojekts "Par Nairobi 2007.gada Starptautisko konvenciju par kuģu vraku aizvākšanu"  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-1782
 
Rīkojuma projekts "Par valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils–Piltene posma 6,106.–7,276.km nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-1783
 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļa V239 Sedas stacija–Strenči posma 2,842.–3,845.km nodošanu Strenču novada Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  VSS-1784
 
Rīkojuma projekts "Par valsts autoceļu posmu nodošanu Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2010-VSS-1785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2010-VSS-1786, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2010-VSS-1793, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Prokuroru izdienas pensiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2010-VSS-1794, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2010-VSS-1807, Koncepcijas projekts  Valsts oficiālo elektronisko publikāciju pieejamības veicināšanas koncepcijas projekts  Tieslietu ministrija       
1.22.  2010-VSS-1798, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.23.  VSS-1787
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 "Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība""  Vides ministrija       
1.24.  2010-VSS-1788, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.782 "Noteikumi par mazgāšanas līdzekļu būtisko prasību ievērošanas uzraudzību""  Vides ministrija       
1.25.  VSS-1803
 
Noteikumu projekts "Veterinārmedicīniskās prakses sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-1804
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.613 "Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2010-VSS-1805, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-1806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā mednieki galapatērētājam piegādā medījamos dzīvniekus vai to gaļu mazā daudzumā, un higiēnas prasības medījamo dzīvnieku un to gaļas apritei"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2010-VSS-1808, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-806, SAN-4816, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (202.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2010-VSS-866, SAN-4617, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vēveri", Vecpiebalgas pagastā, Cēsu rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-116
 
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgā A kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-822
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.februāra rīkojumā Nr.83 "Par darba grupu 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanas uzraudzībai""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-824
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.decembra rīkojumā Nr.1008 "Par darba grupu Latvijas–Krievijas robežšķērsošanas jautājumu risināšanai, kā arī kravu tranzītpārvadājumu un loģistikas attīstības veicināšanai""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-825
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-248
 
Noteikumu projekts "Par līgumu par Ziemeļu dimensijas sabiedrības veselības un labklājības partnerības sekretariāta izveidi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-820
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1593
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Ārstu biedrības sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1451
TA-4325 
Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"  Zemkopības ministrija  D.Ugare (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par valsts portālu www.latvija.lv    Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
4.2.  2010-JUR-738, Likums  Par likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 7.panta piektajā daļā Ministru kabinetam dotā uzdevuma izpildi  LR SAEIMA  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
4.3.    Par "Koncepcijas par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu" saskaņošanas gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu