Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 28.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 22.janvārī
precizēta 2010.gada 27.janvārī plkst.15:00

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 28.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-144, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Cilvēku pārvietošanai paredzēto eskalatoru un konveijeru tehniskās uzraudzības noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.795 "Konkurences padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-109, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-110, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  VSS-111
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2010-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-147, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-148, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-149, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām teritorijām""  Finanšu ministrija       
1.13.  2010-VSS-150, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2010-VSS-151, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.15.  2010-VSS-152, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Finanšu ministrija       
1.16.  2010-VSS-153, Likumprojekts  Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"  Finanšu ministrija       
1.17.  2010-VSS-154, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"  Finanšu ministrija       
1.18.  2010-VSS-155, Likumprojekts  Likumprojekts "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"  Finanšu ministrija       
1.19.  2010-VSS-156, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Finanšu ministrija       
1.20.  2010-VSS-116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.353 "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  VSS-117
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam""  Iekšlietu ministrija       
1.22.  VSS-118
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2008.gadam""  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2010-VSS-119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.811 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.25.  2010-VSS-121, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumos Nr.13 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas dokumentēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.26.  2010-VSS-122, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumu Nr.526 "Noteikumi par Naturalizācijas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Iekšlietu ministrija       
1.27.  2010-VSS-123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.878 "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru""  Iekšlietu ministrija       
1.28.  2010-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.34 "Naturalizācijas iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.29.  2010-VSS-125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.245 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.30.  2010-VSS-126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 2.februāra noteikumos Nr.32 "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni"  Iekšlietu ministrija       
1.31.  2010-VSS-127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.786 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.32.  2010-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.33.  2010-VSS-129, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijai 2010.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo papildu valsts budžeta finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai  Iekšlietu ministrija       
1.34.  2010-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.35.  2010-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Moldovas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Moldovas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu (Īstenošanas protokols)"  Iekšlietu ministrija       
1.36.  VSS-132
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija       
1.37.  2010-VSS-112, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Nacionālajā sporta attīstības programmā 2006.–2012.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.38.  2010-VSS-113, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Sporta politikas pamatnostādnēs 2004.–2009.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.39.  2010-VSS-114, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.septembra rīkojumā Nr.632 "Par Sporta politikas pamatnostādnēm 2004.–2009.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.40.  2010-VSS-115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.41.  2010-VSS-157, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.42.  2010-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.43.  2010-VSS-139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""  Satiksmes ministrija       
1.44.  2010-VSS-140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums tiek atzīts par tādu, kura galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kas atrodas dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un ar kuru tiek izjaukts noslēgto valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līgumu ekonomiskais līdzsvars"  Satiksmes ministrija       
1.45.  2010-VSS-133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu"  Veselības ministrija       
1.46.  2010-VSS-134, Likumprojekts  Likumprojekts "Atkritumu apsaimniekošanas likums"  Vides ministrija       
1.47.  2010-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums"  Vides ministrija       
1.48.  2010-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"  Vides ministrija       
1.49.  2010-VSS-137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.466 "Noteikumi par ķīmisko vielu un ķīmisko produktu uzskaites kārtību un datu bāzi""  Vides ministrija       
1.50.  2010-VSS-138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""  Vides ministrija       
1.51.  2010-VSS-141, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.52.  2010-VSS-142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2010-VSS-67, SAN-195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Čīles Republikas valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, speciālo un dienesta pasu turētājiem"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  VSS-1013
 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu licencēšanas komisiju"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2010-VSS-1014, SAN-297, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par apbūvēta valsts zemesgabala "Karjers "Aiviekste"", Variešu pagastā, Jēkabpils rajonā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-1117
 
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Atbalss ielā 4, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2010-VSS-977, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.6.  VSS-1075
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas un speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1003
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra rīkojumā Nr.814 "Par nacionālo normatīvo aktu pieejamības veicināšanu un elektronisko versiju autentiskuma atzīšanu""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-4265  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  G.Ābele (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1722
TA-142 
Pasākumu plāna projekts iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai  Finanšu ministrija  M.Bičevskis (Finanšu ministrija)   V.Gurkovska I.Šteina  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-372
TA-3558 
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-1645
TA-204 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Ministru prezidents  S.Līce (Valsts kanceleja)    Iesniegt atkārtotai izskatīšanai VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-143  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par Valsts sekretāru sanāksmes 2009.gada 10.septembra sanāksmes protokola Nr.35 42.§ 1.punktu    Valsts kanceleja     
4.3.    Informācija par apmācību semināriem 2010.gada 3. un 4.februārī.    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu