Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 11.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 5.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 11.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-336
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.283 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-338, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.85 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātiskajām pasēm""   Ārlietu ministrija       
1.3.  2010-VSS-339, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.2 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm""   Ārlietu ministrija       
1.4.  2010-VSS-345, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija) administrācijas Vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2010-VSS-346, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2010-VSS-347, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 7.jūnija rīkojumā Nr.272 "Par licencēšanas konkursa pirmajā kārtā iekļaujamajiem ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves blokiem""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-348, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-349, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Stūri", Kalvenes stacijā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-350
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Skolas ielā 44, Jūrmalā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-351, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Vitrupes pienotava", Viļķenes pagastā, Limbažu novadā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-352, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.170 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kas apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību, sedz ar uzturēšanos ārvalstī saistītos izdevumus, un šo izdevumu apmēru"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-331
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.538 "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un izmantošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-332
 
Noteikumu projekts "Uzturēšanās atļauju noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  VSS-334
 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-335, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2010-VSS-340, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2010-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.20.  2010-VSS-327, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rīgā, Ventspils ielā 53, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2010-VSS-321, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-322
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un Konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām Protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2010-VSS-323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2010-VSS-324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.4 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2010-VSS-325, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2010-VSS-328, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija       
1.27.  2010-VSS-329, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Veselības ministrija       
1.28.  2010-VSS-337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.92 "Prasības virszemes ūdeņu, pazemes ūdeņu un aizsargājamo teritoriju monitoringam un monitoringa programmu izstrādei""  Vides ministrija       
1.29.  2010-VSS-341, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu ārkārtas tirgus pasākumiem piena nozarē"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2010-VSS-342, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2010-VSS-343, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2010-VSS-344, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-138
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un tās grozījumu protokolu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2010-VSS-1276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties veic informācijas apmaiņu elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.3.  2010-VSS-1063, Likumprojekts  Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1189
TA-414 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.137 "Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.–2014.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  Z.Sneibe (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1188
TA-411 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Z.Sneibe (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1191
TA-419 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.770 "Par Valsts valodas politikas programmu 2006.–2010.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  Z.Sneibe (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-1190
TA-417 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas programmā 2006.–2010.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Z.Sneibe (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-1101
TA-282 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides ministrija  R.Vesere (Vides ministrija)  D.Ozola  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu