Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 20.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 14.maijā

precizēta 2010.gada 19.maijā plkst.11:00

 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 20.maijā
plkst.9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2010-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīra uzturdevas kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-616, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma "Liepsalas" apsaimniekošanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-617, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu apmēru un noteikšanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2010-VSS-619, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2010-VSS-610, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.384 "Noteikumi par 2011.gada tautas skaitīšanas programmu""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2010-VSS-611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumos Nr.57 "Nacionālās metroloģijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2010-VSS-612, Likumprojekts  Likumprojekts "Par likuma "Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-628
 
Ieteikumu projekts "Ieteikumi būvdarbu konkursa dokumentu izstrādāšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2010-VSS-607, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-608, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-609, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2010-VSS-626, Koncepcijas projekts  Valsts kases tiešsaistes datu apmaiņas sistēmas koncepcijas projekts  Finanšu ministrija       
1.14.  2010-VSS-613, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1364 "Noteikumi par Nodrošinājuma valsts aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2010-VSS-603, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija       
1.18.  2010-VSS-602, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Amatas novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.19.  2010-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par formalitātēm, kas saistītas ar kuģu ienākšanu ostā un iziešanu no ostas"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2010-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ierobežotu gaisa pārvadājumu tiesību piešķiršanas, izmantošanas uzraudzīšanas un anulēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2010-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izvietotas un noformētas pasta pakalpojumu sniegšanas vietas, pasta tīkla piekļuves punkti, pastkastīšu punkti un pastkastītes"  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-604
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2010-VSS-605, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.828 "Noteikumi par Patentu valdes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-606, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.janvāra rīkojumā Nr.6 "Par Kriminālsodu politikas koncepciju""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2010-VSS-625, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.686 "Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību""  Vides ministrija       
1.26.  2010-VSS-620, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sēklu ekvivalenci no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2010-VSS-621, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās receptes noformēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2010-VSS-622, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.947 "Labturības prasības dzīvu zivju turēšanai un nogalināšanai pārtikas uzņēmumu mazumtirdzniecības vietās""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2010-VSS-623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās īpašās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2010-VSS-624, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  VSS-629
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojumā Nr.928 "Par valsts nekustamās un kustamās mantas pārņemšanu""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2010-VSS-630, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2010-VSS-631, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta balvas piešķiršanas kārtība"  Valsts kanceleja       
1.34.  VSS-632
 
Noteikumu projekts "Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanas kārtība"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-298
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-334
 
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2010-VSS-1562, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieroču aprites likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  VSS-1579
 
Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1545
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-828
 
Noteikumu projekts "Dabas parka "Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1033
 
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2010-VSS-1591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bioeļļas kvalitātes prasības un mežizstrādes darbos izmantojamo griezējinstrumentu eļļošanai lietojamās bioeļļas izmantošanas un kontroles kārtība"  Vides ministrija  Vides ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par sabiedrības viedokli par Eiropas Savienību    Ārlietu ministrija     
3.2.    Par Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otrās daļas izpildi    Valsts kanceleja     
3.3.    Par Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.13.apakšpunkta izpildes problēmām    Valsts kanceleja     
3.4.    Par plānoto Valsts budžeta izdevumu apguvi līdz 2010.gada 30.aprīlim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu