Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 2.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 2.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 2.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1015
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Ekonomikas ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.2.  2010-VSS-1051, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2011.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2010-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2010-VSS-1037, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamajām prioritātēm"  Finanšu ministrija       
1.5.  2010-VSS-1038, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.293 "Kārtība, kādā trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām fiziskajām personām atmaksājams pievienotās vērtības nodoklis par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, kuras tiek izvestas no Eiropas Savienības teritorijas, licences izsniegšanas kārtība un kārtība, kādā licencētā persona un veikals norēķinās savstarpēji un ar valsts budžetu""   Finanšu ministrija       
1.6.  2010-VSS-1039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksā pievienotās vērtības nodokli trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām ar pievienotās vērtības nodokli apliekamām personām"  Finanšu ministrija       
1.7.  2010-VSS-1040, Likumprojekts  Likumprojkets "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.8.  2010-VSS-1041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.9.  VSS-1054
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2010-VSS-1055, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2010-VSS-1056, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Zvejnieku alejā 4, Liepājā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2010-VSS-1044, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2010-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.oktobra noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2010-VSS-1060, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par finanšu resursu izlietojumu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20.gadadienas svētku pasākumu organizēšanai"  Kultūras ministrija       
1.15.  2010-VSS-1061, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ugunsdrošības stāvokli Kultūras ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"  Kultūras ministrija       
1.16.  2010-VSS-1062, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts arhīvu sistēmas reorganizāciju"  Kultūras ministrija       
1.17.  2010-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Privātu arhīvu akreditācijas kārtība"  Kultūras ministrija       
1.18.  2010-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dokumenta izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma"  Kultūras ministrija       
1.19.  2010-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku izved nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu"  Kultūras ministrija       
1.20.  2010-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Centralizēto iepirkumu noteikumi"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.21.  VSS-1046
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās izglītības programmas un izglītības iestādes, kā arī atestē valsts un pašvaldību dibināto vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājus""   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-1047
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""   Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2010-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""   Tieslietu ministrija       
1.24.  2010-VSS-1049, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu un tā aizpildīšanas kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2010-VSS-1050, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2010-VSS-1042, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Veselības ministrija       
1.27.  VSS-1043
 
Noteikumu projekts "Par vienošanos starp Latvijas Republikas Veselības ministriju un Indijas Republikas Veselības un ģimenes labklājības ministriju par sadarbību veselības aprūpes un medicīnas zinātņu jomā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2010-VSS-1053, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.260 "Noteikumi par starptautiskās tirdzniecības apdraudēta savvaļas dzīvnieka reģistrēšanas valsts nodevu""  Vides ministrija       
1.29.  2010-VSS-1057, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2010-VSS-1058, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2010-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-138
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par starptautiskajām izstādēm un tās grozījumu protokolu"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-242
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Vasarnīcu ielā 8, Ventspilī, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-570
TA-1777 
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"  Ekonomikas ministrija  A.Jēkabsons (Ekonomikas ministrija)  R.Gultnieks  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.  TA-2338  Informatīvais ziņojums  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu