Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 13.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 7.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 13.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-17, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra rīkojumā Nr.772 "Par nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums" daļas Rundāles pagastā, Bauskas rajonā, nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-18, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-19, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 21.augusta rīkojumā Nr.497 "Par neapbūvētu zemesgabalu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-20, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.novembra rīkojumā Nr.726 "Par nekustamā īpašuma "Ferma" daļu Preiļu rajona Rušonas pagasta Riebiņu novadā nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-10, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-11, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-12, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Pulkveža Brieža ielā 41 un Pulkveža Brieža ielā 43, Liepājā, nodošanu Liepājas pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-13, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-14, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-15, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-16, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-21, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-22, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-33, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālo atļauju (licenču) un Valsts policijas rakstveida atļauju izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-34, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2011-VSS-35, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  VSS-27
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-28
 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2011-VSS-29, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""   Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-31, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 4. septembra noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par profesionālo patentpilnvaroto reģistra saturu, reģistra uzturēšanas kārtību un patentpilnvaroto kvalifikācijas eksāmena kārtību""   Tieslietu ministrija       
1.22.  2011-VSS-32, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Prokuratūras likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-24, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""   Veselības ministrija       
1.24.  2011-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-25, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2011-VSS-26, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veterinārmedicīniskās aprūpes iestāde un praktizējošs veterinārārsts iegādājas, uzglabā, uzskaita un izlieto zāles"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-856
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā persona ar I grupas redzes invaliditāti, kura nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, saņem asistenta pakalpojumu un tā saņemšanas nosacījumi"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1092
TA-3462 
Koncepcijas projekts "Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību"  Tieslietu ministrija  S.Mertena (Tieslietu ministrija)  L.Miezīte  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-54  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)  J.Teteris   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par funkciju auditu plānu 2011.gadam     E.Dreimane (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu