Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 14.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 8.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 14.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-359, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā 2011.gadā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-355, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ar energopatēriņu saistītām precēm (produktiem), izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-357, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumu Nr.224 "Kuģu tilpņu kalibrēšanas noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-378, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Enerģijas galapatēriņa efektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-379, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-370, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu un atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu (ienākumu legalizācija)"   Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-371, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ārēja auditora pārbaudes pielietošanu, lai biržā kotētās akciju sabiedrības darījums, kas satur interešu konfliktu, stātos spēkā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-377, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par to trešo valstu sarakstu, kuru normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par naudas plūsmas pārskata un pašu kapitāla izmaiņu pārskata saturu un sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-365, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-366
 
Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2011-VSS-354, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2011-VSS-356, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 8.marta noteikumos Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi""  Kultūras ministrija       
1.15.  2011-VSS-353, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumu Latvijas Republikas gaisa telpā""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2011-VSS-367, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.257 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-369, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-373, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2011-VSS-374, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2011-VSS-375, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2011-VSS-376, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-352, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.24.  2011-VSS-358, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.231 "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-360, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekti "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.871 "Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  VSS-361
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2011-VSS-362, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-351, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu plānā iekšējā audita sistēmas pilnveidošanai"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-505
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-506
 
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.3.  2011-VSS-1134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.4.  VSS-1203
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.944 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Eirojusta pārstāvim un viņa palīgam""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1158
 
Rīkojuma projekts "Par dzelzs un mangāna konkrēciju izpētes un ieguves licences laukumiem Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-181
TA-883 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Lidlauks Grīva", Kalkūnes pagastā Daugavpils novadā nodošanu Daugavpils novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija  I.Rozenštoka (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-176
TA-875 
Noteikumu projekts "Noteikumi, termiņi un kārtība, kādā persona veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai"  Labklājības ministrija  J.Muižniece (Labklājības ministrija)  L.Liepa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu