Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 26.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 23.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 26.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-518, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-519
 
Noteikumu projekts "Speciālā militārā inventāra, kuram noteikts valsts noslēpuma objekta statuss, aizsardzības, uzglabāšanas, transportēšanas un aprites noteikumi"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-517, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas konstatētajām problēmām palīdzības nodrošināšanā atsevišķām personu kategorijām, izstrādājot kārtību, kādā sniedz materiālo palīdzību personām, kurām ir Latvijas pase un kuras nonākušas ārkārtas situācijā ārvalstīs"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2011-VSS-530, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumu Nr.583 "Lisabonas stratēģijas uzraudzības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-531, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-533, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko elektroapgādes tīklu sprieguma prasībām"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-534
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2011-VSS-535, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-549
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par būvju un iekārtu, tai skaitā platformu un enerģijas ražošanai nepieciešamo iekārtu, būvniecības, ierīkošanas, un ar to saistītās izpētes, un būvju ekspluatācijas atļaujas laukuma jūrā noteikšanu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2011-VSS-513, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu − Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā − maksājumu kontiem"  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības un publisko informāciju par šo fondu projektiem"  Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-516, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Instrukcija par kārtējā gada valsts budžeta izpildes analīzi"  Finanšu ministrija       
1.14.  2011-VSS-544, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Gruzijas protokolu, ar ko groza 2004.gada 13.oktobra konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.15.  2011-VSS-522, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības likuma varas misijā Kosovā (EULEX KOSOVO)"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-523, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Garantijas naudas iemaksas, atmaksas un dokumentu aizturēšanas kārtība"   Iekšlietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-524, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-525, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2011-VSS-526, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes""   Iekšlietu ministrija       
1.20.  2011-VSS-547, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2011-VSS-527, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2011-VSS-528, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2011-VSS-529, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2011-VSS-520, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra veidošanas, papildināšanas, uzturēšanas un pieejamības kārtība"  Kultūras ministrija       
1.25.  2011-VSS-521, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā"  Kultūras ministrija       
1.26.  2011-VSS-532, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā kino centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Kultūras ministrija       
1.27.  2011-VSS-548, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par metodiku, kādā Nacionālais kino centrs aprēķina maksu par filmu izmantošanu, kuru autortiesības vai blakustiesības pieder vai piekrīt valstij"  Kultūras ministrija       
1.28.  VSS-545
 
Plāna projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam" īstenošanai 2011. – 2013.gadam"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2011-VSS-512, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.30.  2011-VSS-542, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2011-VSS-543, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un apjomu"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2011-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.312 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2011-VSS-541, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.aprīļa rīkojuma Nr.50 "Par Eiropas Kopienas programmas attiecībā uz Viseiropas elektroniskās pārvaldes pakalpojumu savienojamības nodrošināšanu Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, Kopienas iestādēm un citām vienībām, Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem pasākumu izpildi" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2011-VSS-546, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2011-VSS-536, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zirgu pārraudzības un zirgu darbspēju novērtēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā zirgi piedalās sacensībās"  Zemkopības ministrija       
1.36.  2011-VSS-537, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2011-VSS-538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.38.  2011-VSS-539, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes nolikums"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-1445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Kirovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-505
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-506
 
Informatīvais ziņojums "Par profesionālās izglītības programmu finansēšanas kārtību"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1274
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Tērvetes novada pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-106
TA-983 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.291 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai maksātnespējas reģistrā""  Tieslietu ministrija  I.Tērauda (Tieslietu ministrija)  R.Balodis  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1474
TA-662 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija  I.Kronenberga (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Ārlietu ministrijas informācija par vizītēm    Ārlietu ministrija     
4.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 30.aprīlim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
4.3.  TA-1289  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu