Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 9.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Rīgā 2011.gada 3.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 9.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-596, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-597, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.311 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Kara muzejs"sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2011-VSS-610, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ""  Ārlietu ministrija       
1.4.  VSS-605
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-606
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodevu atļaujas laukuma jūrā izmantošanai mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai, ar to saistītai izpētei un ekspluatācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2011-VSS-607, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā iepērkami un realizējami melno un krāsaino metālu atgriezumi un lūžņi un izsniedzamas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, un par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai maksājamās valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-608, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-609, Plāna projekts  Plāna projekts "Latvijas Republikas Otrais energoefektivitātes rīcības plāns 2011.-2013.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2011-VSS-617, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību interesējošiem rādītājiem, to iegūšanas iespējām un nepieciešamo finansējumu"   Ekonomikas ministrija       
1.10.  2011-VSS-583, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1. aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-584, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par citiem pakalpojumu veidiem, kuriem, lai mazinātu krāpšanās riskus ar pievienotās vērtības nodokli, būtu piemērojama pievienotās vērtības nodokļa apgrieztā maksāšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.12.  2011-VSS-585, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ķīmisko vielu likumā"  Finanšu ministrija       
1.13.  2011-VSS-587, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu un tās grozījumiem""  Finanšu ministrija       
1.14.  2011-VSS-588, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts proves uzraudzību""  Finanšu ministrija       
1.15.  2011-VSS-589, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus""  Finanšu ministrija       
1.16.  2011-VSS-590, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.17.  2011-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2000.gada 18.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija       
1.18.  2011-VSS-592, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas vispārējā kapitāla palielināšanu"  Finanšu ministrija       
1.19.  2011-VSS-593, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Stacijas ielā 95, Daugavpilī, domājamo daļu, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.20.  2011-VSS-594, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija       
1.21.  2011-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno nodokļu atbalsta pasākumu"  Finanšu ministrija       
1.22.  2011-VSS-575, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.423 "Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-586, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas noteikumi, valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība par spridzinātāja sertifikāta vai spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta tā dublikāta un atkārtota sertifikāta izsniegšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.24.  2011-VSS-577, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2011-VSS-578, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 10.novembra rīkojuma Nr.522 "Par Biznesa institūta RIMPAK Livonija Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2011-VSS-619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Eiropas Sadarbības valsts līgumu starp Eiropas Kosmosa aģentūru un Latvijas Republikas valdību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2011-VSS-576, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Starptautiskā kultūras vērtību saglabāšanas un restaurācijas pētniecības centra statūtiem"  Kultūras ministrija       
1.28.  2011-VSS-579, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumu segšanas kārtību"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2011-VSS-580, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.30.  2011-VSS-595, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.31.  2011-VSS-611, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija"   Tieslietu ministrija       
1.32.  2011-VSS-616, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.33.  2011-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.34.  2011-VSS-582, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.35.  2011-VSS-598, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2011-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.marta noteikumos Nr.83 "Noteikumi par dabas parkiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2011-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par atkritumu atsevišķas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.38.  2011-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.39.  2011-VSS-601, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.40.  VSS-602
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.41.  2011-VSS-603, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.42.  2011-VSS-604, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.43.  2011-VSS-612, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1231 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu""  Zemkopības ministrija       
1.44.  VSS-613
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.45.  2011-VSS-614, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu"  Zemkopības ministrija       
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-43
TA-1243 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  I.Liepa (Finanšu ministrija)  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts VSS 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  TA-1352  Informatīvais ziņojums "Par iekšējā audita darbību ministrijās un iestādēs 2010.gadā"   Finanšu ministrija  N.Lasmane (Finanšu ministrija)  P.Strazdiņš  Izskatīts VSS 
3.2.  TA-1316  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts dzīvo kustamo mantu"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
3.3.    Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu 2011.gadā un pasākumu īstenošanas nepieciešamību 2012.-2014.gada periodā     R.Beinarovičs (Labklājības ministrija)  D.Jakaite I.Dēze   
Skatīt protokolu