Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 16.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 10.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 16.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-647, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-632, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumu Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-634, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-648, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-649, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Padomes Attīstības bankas kapitāla palielināšanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2011-VSS-650, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"   Iekšlietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasības, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtība un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmās prasības"   Iekšlietu ministrija       
1.10.  2011-VSS-639, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-640, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-641, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-642, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, aizturēšanu un turēšanu apsardzībā vai ārzemnieka nosūtīšanu uz valsti, kas personu uzņem atpakaļ, radušos izdevumus"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2011-VSS-620, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Dūņu ceļš 2, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2011-VSS-652, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konstitūcijas grozīšanai un Instrumentu Starptautiskās Telekomunikāciju savienības Konvencijas grozīšanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2011-VSS-653, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-635, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.543 "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu""  Tieslietu ministrija       
1.19.  VSS-636
 
Likumprojekts "Grozījumi Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2011-VSS-621, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.-2017.gadam"  Veselības ministrija       
1.21.  2011-VSS-631, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"  Veselības ministrija       
1.22.  2011-VSS-622, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumos Nr.1072 "Uzraudzības komitejas nolikums""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-623, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.662 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.6. aktivitāti "Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana"""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2011-VSS-624, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-625, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2011-VSS-626, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra rīkojumā Nr.617 "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitālā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-627, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  VSS-628
 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr. LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2011-VSS-629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par grozījumiem Zemgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā 2007.- 2013.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  VSS-630
 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  2011-VSS-643, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-644
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.463 "Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2011-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs""   Zemkopības ministrija       
1.34.  2011-VSS-646, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-1433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeodēziskās atskaites sistēmas izveides, izmantošanas un uzturēšanas, Latvijas 1992.gada ģeodēziskās koordinātu sistēmas, Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmas un 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas parametrus un piemērošanas kārtība"   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  2011-VSS-1398, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-1348
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" peļņas daļu"   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2011-VSS-36, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par kosmosa tehnoloģiju attīstību un kosmosa rīcībpolitikas veidošanu valstī"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.5.  VSS-1362
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts valodas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2011-VSS-1337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vietvārdu informācijas noteikumi"   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  VSS-1383
 
Likumprojekts "Grozījumi "Civilprocesa likumā""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1419
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1372
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
3.1.  VSS-43
TA-1243 
Par Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmes protokollēmumu (prot.Nr.23 46§) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija  I.Liepa (Finanšu ministrija)  A.Antonovs D.Grūberte  Izskatīts VSS 
V. Izskatāmie tiesību aktu projekti
4.1.  TA-1337  Informatīvais ziņojums "Par turpmāko praksi Ministru kabineta rīkojumu noformēšanā, ja tiesiskais regulējums tajā apvieno atšķirīga rakstura pēc būtības nodalāmas darbības"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  K.Kinča K.Kuprijanova  Izskatīts VSS 
4.2.  VSS-424
TA-1308 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija  A.Gertnere (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
VI. Informatīvie jautājumi
5.1.    Par 2011.gada 23.-24.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    K.Našeniece (Ārlietu ministrija)     
Skatīt protokolu