Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 4.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 29.jūlijā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 4.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-829, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.315 "Noteikumi par Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-840, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.94 "Aizsargjoslu noteikšanas metodika ūdens akvatorijās augšpus un lejup aizsprostiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-841, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (Ekonomikas ministrija)   Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-842
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (Zemkopības ministrija)  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2011-VSS-843, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (Finanšu ministrija)  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-844, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu akciju sabiedrības "Latvenergo" pamatkapitālā" (VAS "Privatizācijas aģentūra")  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-860, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2011-VSS-861, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2011-VSS-856, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-857, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveides un tās sasaistes ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu koncepcija"  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-837, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-838, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2011-VSS-839, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitāla izmaiņām un valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-852, Plāna projekts  Plāna projekts "Plāns dzimumu līdztiesības īstenošanai 2012. – 2014.gadam"  Labklājības ministrija       
1.15.  2011-VSS-853, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā"  Labklājības ministrija       
1.16.  VSS-864
 
Koncepcijas projekts "Koncepcija par ģimenes valsts pabalsta sistēmas reformu"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2011-VSS-846, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 "Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-847, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.19.  VSS-848
 
Rīkojuma projekts "Par inženierkomunikāciju estakādes Rīgā (bez adreses) saglabāšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2011-VSS-849, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1210 "Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību""  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-850
 
Noteikumu projekts "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2011-VSS-851, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-845, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par maza apmēra prasībā izmantojamām veidlapām"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2011-VSS-820, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.106 "Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.25.  2011-VSS-821, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.26.  2011-VSS-822, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Veselības ministrija       
1.27.  2011-VSS-854, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1972.gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2011-VSS-855, Likumprojekts  Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2011-VSS-858, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-859, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.547 "Slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-862, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 29.maija noteikumos Nr.365 "Kartupeļu gaišas gredzenpuves apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-863, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.937 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-836, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-37
 
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-38
 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1487
TA-1989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""   Veselības ministrija  Veselības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  2011-VSS-1332, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu