Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 22.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Rīgā 2011.gada 16.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 22.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1036, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Martroži", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-1050, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2011-VSS-1051, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcija"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-1027, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.252 "Azartspēļu automāta, iekārtas un spēļu automāta spēles programmas reģistrācijas un marķēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-1039
 
Informatīvais ziņojums "Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanas gaitu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2011-VSS-1043, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-1040
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros reglamentēto profesiju un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2011-VSS-1041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2011-VSS-1042, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2011-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu uzkrāšanas, nodošanas un pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un pieejamības kārtība un dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības, kā arī dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtība"  Kultūras ministrija       
1.11.  2011-VSS-1048, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas"   Kultūras ministrija       
1.12.  VSS-1049
 
Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanu un sarīkošanu"   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2011-VSS-1028, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Labklājības ministrija       
1.14.  2011-VSS-1029, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-1030, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1031, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1032, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1033, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija       
1.19.  2011-VSS-1034, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu par 2010.gadu"  Veselības ministrija       
1.20.  2011-VSS-1035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums 2001.gada 3.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.21.  2011-VSS-1037, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2011-VSS-1038, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumos Nr.681 "Upju baseinu apgabala konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-1044, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2011-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2011-VSS-1046, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.februāra noteikumos Nr.126 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta īstenošanas, uzraudzības, novērtēšanas un auditu veikšanas kārtība""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-828
TA-2120 
Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  A.Jēkabsons  Izskatīts VSS 
3.2.  2011-TA-2174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  D.Gaile A.Lapiņš I.Āboliņa   
Skatīt protokolu