Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 29.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 23.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 29.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1064
 
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolas dibināšanu"   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-1065
 
Rīkojuma projekts "Par Jūras spēku mācību centra dibināšanu"   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-1076, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām Annas Lindes fondā"   Ārlietu ministrija       
1.4.  2011-VSS-1077, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām Āzijas–Eiropas fondā"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2011-VSS-1078, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Bēgļu komisāra birojā"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1081, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1056, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-1057, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1080, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā autoceļu robežšķērsošanas vietā kontrolē atsevišķas akcīzes preces, kuras fiziska persona ieved personīgajā bagāžā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1073, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  VSS-1079
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Tadžikistānas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2011-VSS-1060, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1061, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2011-VSS-1062, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  VSS-1063
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2011-VSS-1058, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumu Nr.465 "Latvijas Kultūras koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem""   Kultūras ministrija       
1.17.  2011-VSS-1059, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""   Kultūras ministrija       
1.18.  2011-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija       
1.19.  2011-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-1072, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem"  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-1053
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2011-VSS-1054, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2011-VSS-1055, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.884 "Noteikumi par Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2011-VSS-1074, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta nolikums"  Veselības ministrija       
1.25.  2011-VSS-1075, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Nacionālā veselības dienesta maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.26.  2011-VSS-1082, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2011-VSS-1067, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-1068, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.546 "Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-1069, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi "Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""   Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-1070, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1647 "Veterinārās prasības govju un cūku apritei""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-1083, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datu bāzē"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-311
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1024 "Elektroenerģijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-27
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-28
 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-231
 
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-232
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-278
 
Plāna projekts "Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam īstenošanas un uzraudzības Rīcības plāns"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-417
 
Likumprojekts "Par Eiropas vietējo pašvaldību hartas Papildprotokolu par tiesībām piedalīties vietējās varas darbībā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-704
TA-2215 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Hospitāļa ielā 3, Daugavpilī, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  I.Odiņa-Laizāne (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.augustam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1981
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu