Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 6.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 30.septembrī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 6.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1095, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksu Starptautiskā civilā biroja budžetā (Kosova)"   Ārlietu ministrija       
1.2.  VSS-1096
 
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2015.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-1097
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1098
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1099
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-1100, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.decembra noteikumos Nr.451 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2011-VSS-1085, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 "Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība""  Finanšu ministrija       
1.8.  2011-VSS-1086, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par gājēju tilta pāri dzelzceļam posmā Tukums I –Tukums II saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1087, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1093, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2011-VSS-1094, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu aizsardzības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1119, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumos Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1088, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2011-VSS-1089, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""  Labklājības ministrija       
1.15.  2011-VSS-1090, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr. 951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Labklājības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1108, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2011-VSS-1109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2011-VSS-1110, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-1111, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts rīcības plānu aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai"  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-1112
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas saprašanās memorandu par starptautisko viesabonēšanas tarifu samazināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2011-VSS-1113, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2011-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2011-VSS-1115, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.635 "Noteikumi par civilās aviācijas lidlauku izveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2011-VSS-1116, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus"  Satiksmes ministrija       
1.26.  2011-VSS-1117, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"   Satiksmes ministrija       
1.27.  2011-VSS-1118, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2011-VSS-1120, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija       
1.29.  2011-VSS-1092, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  VSS-1101
 
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nepieciešamību Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanai 2012.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-1102, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-1103, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-1104, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2011-VSS-1105, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2011-VSS-1106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2011-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.126 "Lauksaimniecības un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas un aizsardzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2011-VSS-1084, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.222 "Valdības komunikācijas koordinācijas padomes nolikums""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-262, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  VSS-630
 
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-785
TA-2258 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Brūne (Izglītības un zinātnes ministrija)  E.Severs   
3.2.  VSS-627
TA-2260 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu maiņu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Stašāne (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)     
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Par 2011.gada 17.-18.oktobra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    V.Dobele (Ārlietu ministrija)     
Skatīt protokolu